Relative Content

Filozofia

Sofiści – definicja i krótka historia

Sofiiści (najbardziej znani zwolennicy to Protagoras i Gorgiasz), który utrzymywał ogólnie relatywistyczne poglądy na temat wiedzy (tj. Że nie ma prawdy absolutnej i jednocześnie można zaakceptować dwa punkty widzenia) oraz ogólnie sceptyczne poglądy na temat prawdy i moralności (chociaż Z czasem Sophism pojawił się, by wskazać klasę wędrownych intelektualistów, którzy prowadzili kursy z retoryki i […]