Relative Content

Słownik pojęć

Cynizm – definicja

Co to jest cynizm i skąd się się wywodzi ?   Cynizm jest starożytną grecką doktryną etyczną, która głosi, że celem życia jest żyć życiem Cnoty zgodnie z Naturą (która wymaga tylko niezbędnych rzeczy niezbędnych do egzystencji). Oznacza to odrzucenie wszystkich konwencjonalnych pragnień dotyczących zdrowia, bogactwa, władzy i sławy oraz życie w sposób wolny od […]

Sofiści – definicja i krótka historia

Sofiiści (najbardziej znani zwolennicy to Protagoras i Gorgiasz), który utrzymywał ogólnie relatywistyczne poglądy na temat wiedzy (tj. Że nie ma prawdy absolutnej i jednocześnie można zaakceptować dwa punkty widzenia) oraz ogólnie sceptyczne poglądy na temat prawdy i moralności (chociaż Z czasem Sophism pojawił się, by wskazać klasę wędrownych intelektualistów, którzy prowadzili kursy z retoryki i […]